હોમ ઈતિહાસ વેબસાઈટ લોંન્ચીંગ ફોટો સંપર્ક   Link Partner
 
 
ચમત્કારના અંશો
વિનાશક ભૂકંપ પછીની ઘટનાઓ
શત્રુંજય પંચપરમેષ્ઠિ પ્રસાદ
તીર્થની ઉપલબ્ધ સગવડો
અતીતની આરસી
ગેડી ગામથી આગમન
યાદગાર પ્રસંગો
બોર્ડિંગ અને વિદ્યાલય
પ્રીતિ જગાડે ભક્તિ
રૂટો અને અંતર
અન્ય ઉપયોગી માહિતી
આવનારા મંજલ અવસરો
પુજય કલાપ્રભ સુરીજીનો સંદેશ
ફોટો ગેલેરી
સમર્પિત ટ્રસ્ટ મંડળ

સમર્પિત ટ્રસ્ટ મંડળ

સમર્પિત ટ્રસ્ટ મંડળ
 
નામ શહેર ફોન નંબર
 કમલનયન એ.ડી. મહેતા ભુજ 098252 25417 
 ધીરજલાલ વેલજીભાઈ કુબડીયા દાદર - મુંબઈ 090229 81444 
 નેમચંદભાઈ કપુરચંદભાઈ મહેતા ભુજ 02832-253177 
 મનુભાઈ ગોવિંદજી કોરડીયા અમદાવાદ 098250 31528 
 રમેશચંદ્ર અમૃતલાલ મહેતા અમદાવાદ 094263 47375 
 હરીલાલ અમુલખભાઈ  પુજ ગાંધીધામ 098797 67207 
 રમણીકલાલ મણીલાલ મહેતા ભુજ 098255 38180 
 નવિનચંદ્ર હરખચંદ કુબડીયા દાદર - મુંબઈ 098193 85540 
 દલસુખભાઇ ઉજમસીભાઈ ત્રેવાડીયા દાદર - મુંબઈ 093202 47772 
 ખીમજીભાઈ ખેરાજ શાહ પૂના 098220 00610 
 ડુંગરશી માંડણ ગડા મુંબઈ 098192 83322 
 લહેરચંદ નેમચંદ મહેતા સૂરત  098250 50435 
હોમ    |    ઈતિહાસ    |    સંપર્ક
શ્રી કટારિઆજી મહાતીર્થ
વલ્લભપુર – કટારીયા, તા.ભચાઉ-કચ્છ. ફોન નં. 09979409968


Concept & Design by PR Consultancy