હોમ ઈતિહાસ વેબસાઈટ લોંન્ચીંગ ફોટો સંપર્ક   Link Partner
 
 
ચમત્કારના અંશો
વિનાશક ભૂકંપ પછીની ઘટનાઓ
શત્રુંજય પંચપરમેષ્ઠિ પ્રસાદ
તીર્થની ઉપલબ્ધ સગવડો
અતીતની આરસી
ગેડી ગામથી આગમન
યાદગાર પ્રસંગો
બોર્ડિંગ અને વિદ્યાલય
પ્રીતિ જગાડે ભક્તિ
રૂટો અને અંતર
અન્ય ઉપયોગી માહિતી
આવનારા મંજલ અવસરો
પુજય કલાપ્રભ સુરીજીનો સંદેશ
ફોટો ગેલેરી
સમર્પિત ટ્રસ્ટ મંડળ

પરિચય પ્રગટાવે પ્રીતિ, પ્રીતિ જગાડે ભક્તિ

શ્રી મુનિસુવ્રત સ્વામીનો પરિચય
   
૧.  માતાનું નામ   - પદ્માવતી ૨૯. કેવળજ્ઞાનનું વૃક્ષ – ચંપક,
૨.  પિતાનું નામ – સુમિત્ર રાજા ૩૦. કેવળજ્ઞાન સમયે તપ – છઠ્ઠ,
૩.  ચ્યવન કલ્યાણક – શ્રાવણ સુદ પૂનમ ૩૧. પ્રથમ ગણધર – મલ્લિ,
૪.  ચ્યવન સમયે નક્ષત્ર – શ્રવણ ૩૨. મુખ્ય સાધ્વી – પુષ્પવતી,
૫.  ચ્યવન સમયની રાશિ  - મકર ૩૩. શાસન રક્ષક પક્ષ – વરુણ,
૬. ગર્ભસ્થિતિ – નવ માસ ને આઠ દિવસ ૩૪. શાસન રક્ષક દેવી – નરદત્તા,
૭. જન્મ કલ્યાણક – જેઠ વદ આઠમ ૩૫. પ્રભુના ગણ – ૧૪,
૮. તીર્થંકરનું ગોત્ર  - ગૌતમ ૩૬. પ્રભુના ગણધર – ૧૪,
૯. તીર્થંકરનું વંશ – હરિવંશ ૩૭. સાધુ – ૩૦,૦૦૦,
૧૦. લાંછન – કચ્છપ (કાચબો) ૩૮. સાધ્વી – ૫૦,૦૦૦,
૧૧. શરીરનો વર્ણ – કૃષ્ણ ૩૯. શ્રાવક – ૧,૭૨,૦૦૦,
૧૨. કુમાર અવસ્થા – ૭,૫૦૦ વર્ષ ૪૦. શ્રાવિકા – ૩,૫૦,૦૦૦,
૧૩. શરીરનું પ્રમાણ – વીશ ધનુષ ૪૧. કેવલજ્ઞાની - ૧,૮૦૦,
૧૪. રાજ્ય કાલ – ૧૫,૦૦૦ વર્ષ ૪૨. મનઃ પર્યવજ્ઞાની – ૧૫૦૦,
૧૫. દીક્ષા કલ્યાણક  - ફાગણ સુદ બારસ ૪૩. અવધિજ્ઞાની - ૧,૮૦૦,
૧૬. દીક્ષા સમયે નક્ષત્ર  - શ્રવણ ૪૪. ચૌદપૂર્વી - ૫૦૦,
૧૭. દીક્ષા સમયની રાશિ – મકર ૪૫. વૈક્રીય લબ્ધિધારી - ૨,૦૦૦,
૧૮. દીક્ષા સમયે તપ – છઠ્ઠ ૪૬. વાદિ મુનિઓ – ૧,૨૦૦,
૧૯. દીક્ષાની શિબિકા – અપરાજિતા ૪૭. દીક્ષા પર્યાય – ૭,૫૦૦ વર્ષ,
૨૦. સાથે દીક્ષા ગ્રહણ કરનાર – ૧,૦૦૦ પુરુષો ૪૮. કુલ આયુષ્ય – ૩૦,૦૦૦ વર્ષ,
૨૧. દીક્ષાનું નગર – રાજગૃહ ૪૯. નિર્વાણ કલ્યાણક – જેઠ વદ નોમ,
૨૨. દીક્ષાનું વન – નીલગુહા ૫૦. નિર્વાણ સમયે નક્ષત્ર – શ્રવણ,
૨૩. દીક્ષા સમયનું વૃક્ષ – અશોક ૫૧. નિર્વાણ રાશિ – મકર,
૨૪. છદ્મસ્થ કાળ – અગીયાર માસ, ૫૨. નિર્વાણ સમયે આસન – કાયોત્સર્ગાસન,
૨૫. કેવળજ્ઞાન કલ્યાણક – ફાગણ વદ બારસ, ૫૩. નિર્વાણ ભૂમિ – સમેતશિખર,
૨૬. કેવળજ્ઞાન નક્ષત્ર – શ્રવણ, ૫૪. નિર્વાણ સમયે તપ – માસક્ષમણ,
૨૭. કેવળજ્ઞાન રાશિ – મકર, ૫૫. સાથે મોક્ષે જનાર – ૧,૦૦૦ મુનિ
૨૮. કેવળજ્ઞાનની નગરી – રાજગૃહી ૫૬. પ્રભુના નામનો અર્થ – પ્રભુ જ્યારે ગર્ભમા આવ્યા ત્યારે તેમના માતાને પણ ઉત્તમ વ્રતો ગ્રહણ કરવાની અભિલાષા થઈ.

હોમ    |    ઈતિહાસ    |    સંપર્ક
શ્રી કટારિઆજી મહાતીર્થ
વલ્લભપુર – કટારીયા, તા.ભચાઉ-કચ્છ. ફોન નં. 09979409968


Concept & Design by PR Consultancy