હોમ ઈતિહાસ વેબસાઈટ લોંન્ચીંગ ફોટો સંપર્ક   Link Partner
 
 
ચમત્કારના અંશો
વિનાશક ભૂકંપ પછીની ઘટનાઓ
શત્રુંજય પંચપરમેષ્ઠિ પ્રસાદ
તીર્થની ઉપલબ્ધ સગવડો
અતીતની આરસી
ગેડી ગામથી આગમન
યાદગાર પ્રસંગો
બોર્ડિંગ અને વિદ્યાલય
પ્રીતિ જગાડે ભક્તિ
રૂટો અને અંતર
અન્ય ઉપયોગી માહિતી
આવનારા મંજલ અવસરો
પુજય કલાપ્રભ સુરીજીનો સંદેશ
ફોટો ગેલેરી
સમર્પિત ટ્રસ્ટ મંડળ

ચમત્કારના અંશો

પ્રભુજીના અનેક ચમત્કારો છે. પ્રભુજી પુનઃ કટારિયાજી પધારતા ગામના ખારા પાણી મીઠા થયા.


બીજો ચમત્કાર વિ.સં. ૧૯૮૮માં તીર્થની નિશ્રામાં વિદ્યાર્થીઓને રહેવા જમવાની સગવડ સાથે શ્રી વર્ધમાન જૈન બોર્ડિંગ અને વિદ્યાલયનો પ્રારંભ થયો. જેમાં આજ પર્યંત હજારો બાળકોએ વિદ્યાભ્યાસ કરી, આગળ આવ્યા.


આ પહેલા જેમના વડીલો સામાન્ય કક્ષાના રોજગારોથી ગુજરાન ચલાવતા. તેઓ તથા તેમના બાળકોએ આ તીર્થના પ્રભુજીની પુજા ભક્તિ કરી પાયરી અને સમૃધ્ધીને વર્યા છે. આ પ્રભુજીની કૄપા છે. ઈતર કોમનાં ગામના બધા જ કુટુંબો સુખી – સાધન – સંપન્ન છે. આવા  અનેક અપ્રસિધ્ધ ચમત્કારો છે. જેનું વર્ણન અહીં શક્ય નથી. અહી પધારો અને અનુભવો કરો. મનવાંછીત ફળ પ્રાપ્ત કરો.
હોમ    |    ઈતિહાસ    |    સંપર્ક
શ્રી કટારિઆજી મહાતીર્થ
વલ્લભપુર – કટારીયા, તા.ભચાઉ-કચ્છ. ફોન નં. 09979409968


Concept & Design by PR Consultancy